Dlaczego pytam o datę i godzinę urodzenia?

Każda terapia musi mieć jakiś cel, dzięki analizie Twojej daty urodzenia mogę z dużym prawdopodobieństwem określić Twoje mocne i słabe strony.  Dzięki zdobytej podczas analizy wiedzy, wraz z Tobą, mogę wyznaczyć cele ogólne i szczegółowe terapii, czyli to co chcielibyśmy wspólnie osiągnąć oraz jakimi drogami do tego dojść. Starożytna astrologia medycyny chińskiej BaZi – tak […]

czytaj dalej