Dlaczego proszę o pokazanie języka?

Zanim wykonam zabieg muszę obejrzeć język. Dlaczego? Na języku widoczne są nieprawidłowości zachodzące w organizmie. Dostrzeżemy m.in. stany patologiczne Narządów, stan Krwi i Qi, możemy różnicować patologie wg zimna/gorąca oraz yin/yang, a także dostrzeżemy stan niedoboru czy nadmiaru. Mapa języka Istnieje kilka map języka, ale tą metodą diagnostyczną posługuję się kilka starożytnych systemów medycznych, m.in. medycyna chińska, tybetańska, ajurwedyjska. Istnieje zatem wiele szkół. Starożytne systemy […]

czytaj dalej