Zanim wykonam zabieg muszę obejrzeć język. Dlaczego? Na języku widoczne są nieprawidłowości zachodzące w organizmie. Dostrzeżemy m.in. stany patologiczne Narządów, stan Krwi i Qi, możemy różnicować patologie wg zimna/gorąca oraz yin/yang, a także dostrzeżemy stan niedoboru czy nadmiaru.

Mapa języka

Istnieje kilka map języka, ale tą metodą diagnostyczną posługuję się kilka starożytnych systemów medycznych, m.in. medycyna chińska, tybetańska, ajurwedyjska. Istnieje zatem wiele szkół. Starożytne systemy medyczne różnią się od siebie w wielu aspektach – czasami subtelnie, innym razem diametralnie, ale w wielu miejscach są bardzo spójne, mimo różnic w nomenklaturze. Moją pasją jest tradycyjna medycyna chińska, zatem do diagnostyki języka używam map z tego systemu. Wybór samej mapy od początku wynika z tego, w jaki sposób byłam uczona oraz z później już z własnych doświadczeń. Diagnostykę z języka miałam na II roku studiów, wykładał ją mój ówczesny terapeuta TCM, od którego, również na studiach, uczyłam się diagnostyki z twarzy. System mojego terapeuty sprawdził się u mnie pod wieloma względami, zatem podążam tą samą ścieżką, ale nieco w innym zakresie 🙂

Język można podzielić na obszary przypisane konkretnym Narządom (które w TCM mają szerszy zakres niż ten znany z medycyny zachodniej, dlatego dla odróżnienia od klasycznie rozumianych narządów, zapisuje się go dużą literą) oraz na obszary odpowiadające systemowi Potrójnego Ogrzewacza.

Podział języka ze względu na systemy Narządów

Systemy narządow na mapie języka

Podział języka ze względu na obszar Potrójnego Ogrzwacza

 • Dolnemu Ogrzewaczowi przypisane są Pęcherz, Nerki, Jelito Cienkie i Jelito Grube,
 • Środkowemu Ogrzewaczowi przypisane są Żołądek i Śledziona,
 • Górnemu Ogrzewaczowi przypisane są Serce i Płuca.

 

Mapa języka - potrójny ogrzewacz

 

Badając język zwracam uwagę na:

 • ducha języka – pozwala mi to określić ogólną kondycję oraz określić rokowania,
 • kolor języka – mówi o stanie Narządów yin (Śledziona, Płuca, Nerki, Serce, Wątroba), stanie Krwi i Qi odżywczego oraz pozwala różnicować wg zimna/gorąca, yin/yang,
 • kształt języka – mówi o stanie Narządów yin, stanie Krwi i Qi oraz pozwala określić czy występuje stan niedoboru, czy nadmiaru,
 • nalot na języku:
  • kolor nalotu – określa stan zimna, gorąca, suchości, wilgoci i wiatru,
  • grubość nalotu określa siłę czynnika patogennego oraz pozwala określić niedobór/nadmiar,
  • rozmieszczenie nalotu wskazuję czy choroba dotyka sfery wewnętrznej czy zewnętrznej,
  • na korzeniu oceniam silę Qi Nerek oraz Qi Żołądka i określam czy występuje niedobór lub nadmiar,
 • nawilżenie języka – wskazuje na stan płynów ciała, jak np. ślina czy pot oraz pozwala określić czy w organizmie występuje zimno/gorąco, oraz określić naturę yin/yang.

Badając język zwracam uwagę na jego kolor, nawilżenie, grubość, szczeliny, pęknięcia, kropki, odciski zębów, kolor nalotu i ubytki w nalocie, żyłki na i pod językiem. To wszystko ma ogromne znaczenie.

Język może byc blady, czerwony, bardzo czerwony, purpurowy – a purpura może być niebieskawa lub czerwonawa, siny kolor widoczny może być na ciele języka lub od spodu – może być widoczna żyła podjęzykowa, a to może wskazywać na zastój krwi Wątroby. Blady język na ogół wska­zuje na obecność Zimna lub niedobór Krwi. Czerwony język oznacza Gorąco, które z kolei spowodowane jest Niedoborem Yin lub Nadmiarem Yang. Biały nalot oznacza patologie z Zimna i np. zimnej Wilgoci, żółty zaś może informować, że Wilgoć jest gorąca (lub, że ktoś pije dużo herbaty z cytryną).

Nalot na języku może być suchy lub wilgotny. Suchość może wynikać z nadmiaru Gorąca (Gorąco natomiast może być wynikiem trybu życia, diety lub emocji) lub też z niedoboru Yin. Brak nalotu na języku wskazuje na Niedobór Yin, np. Żołądka.

Język może być długi lub krótki, może drżeć lub zbaczać. Drżenie może wskazywać na Wiatr lub niedobor Qi, natomiast drżenie i sztywność języka mogą oznaczać przebytych lub nadchodzący udar. Pomniejszenie języka może oznaczać niedobór którejś z substancji orga­nizmu na przykłamoże oznaczać niedobór którejś z substancji np. Krwi lub Yin.

Na języku nie ma nieistotnych zmian, każda coś oznacza. Jeżeli u kogoś widzę odciski zębów (a to dość częsty widok), wtedy wiem, że należy zająć się dietą i przyjrzeć dokładniej temu co badane je oraz jaki prowadzi tryb życia. Śledziona może być zmęczona, możliwe że jedzenie, które dana osoba spożywa lub/i tryb życia jaki prowadzi nie daje wystarczającej siły Qi (yang Qi) , aby Śledziona mogła pelnić wszystkie swoje funkcje we właściwy sposób. Zajrzyj do lustra sprawdź czy nie masz odcisków – to dość łatwe do wychwycenia, chociaż i tu oczywiście analiza odcisków nie kończy się jedynie na tym że są. Jeżeli je masz, to znak, że należy przyjrzeć się Twojej diecie i trybowi życia jaki prowadzisz.

Odciski na języku z boku

Odciski na języku

Śledziona wg tradycyjnej medycyny chińskiej

 • odpowiada za sprawny system trawienny, mówi się, że jest niczym matka dla pozostałych narządów,
 • zarządza przemianą pożywienia i wody oraz transportem esencji będących produktem tej transformacji do poszczególnych miejsc w ciele. Jest to odpowiednik trawienia oraz rozdzielenia składników,
 • ma wpływ na krew: jest miejscem w którym zachodzi proces tworzenia Krwi, zarządza Krwią oraz odpowada za utrzymanie Krwi we właściwych miejscacach,
 • zarządza Mięśniami,
 • utrzynuje narządy,
 • ma wpływ na zdolnosci intelektualne: konncetracje oraz pamięć, ma także wpływ na klarowność myślenia.

Diagnostyka z języka jako element komplementarnej diagnostyki metodami naturalnymi

Diagnostyka z języka musi być połączona z innymi metodami diagnostycznymi, np. z wywiadem oraz ogólną obserwacją ciała (w tym zmian na przebiegu meridianów) ze szczególną analizą twarzy. Wynika to z faktu, że obraz języka może być zaburzony np. przez przyjmowane leki albo z powodu diety, wypitej kawy czy palenia papierosów. Widząc żółty nalot na języku należy się upewnić o to, czy właśnie nie jest to wynik np. palenia papierosów lub wypitej przed wizytą kawy. Żółty nalot jest charakterystyczny dla stanów gorąca. Obraz języka jest dla mnie informacją czym mam się zająć natychmiast – czyli gdzie (tj. w którym Narządzie lub w której partii organizmu wg podziału Potrójnego Ogrzewacza) widzę potencjalnie największy lub najpilniejszy problem. Diagnostykę z języka, wywiadu oreaz obserwacji łączę także z podstawową analizą BaZi, o czym przeczytasz we wpisie Dlaczego pytam o datę i godzinę urodzenia?