Każda terapia musi mieć jakiś cel, dzięki analizie Twojej daty urodzenia mogę z dużym prawdopodobieństwem określić Twoje mocne i słabe strony.  Dzięki zdobytej podczas analizy wiedzy, wraz z Tobą, mogę wyznaczyć cele ogólne i szczegółowe terapii, czyli to co chcielibyśmy wspólnie osiągnąć oraz jakimi drogami do tego dojść.

Starożytna astrologia medycyny chińskiej

BaZi – tak nazywa się starożytna astrologia medycyny chińskiej, na podstawie daty i godziny urodzenia pomaga m.in. określić słabe i mocne strony naszych Narządów. W TCM Narząd to coś więcej niż to, co rozumiemy wg klasycznej, akademickiej wiedzy, dlatego jego nazwę rozpoczynamy dużą literą, aby odróżnić pojęciowo od narządu w rozumieniu klasycznym, takim jakim posługuje się obecna terminologia medyczna. Analiza pomaga określić wspierające zdrowie Narządy, charakter człowieka, to jak reaguje na okoliczności świata zewnętrznego, na jakie choroby może zachorować, tj. do czego jest predysponowany. Data urodzenia może wskazać np. na słabość w elemencie ognia, a dalsza analiza wskazywać na możliwe problemy zdrowotne wynikające ze słabości Serca. Problemy zdrowotne zostały użyte w szerokim tego słowa znaczeniu – rozumiejąc tu pod tym określenie homeostazę, gdzie liczy się ciało umysł i duch człowieka, jego ograniczenia mentalne oraz bariery jakie być może sobie stawia, pomaga określić czynniki motywujące i demotywujące jego działania.

BaZi pomaga określić wrodzony potencjał konkretnego człowieka. Jeżeli terapia uwzględnia analizę wykresu urodzeniowego, możemy mówić o spersonalizowaniu działań wobec konkretnej osoby. Jestem zwolennikiem personalizacji działań, nie mogę zgodzić się z zaleceniami dietetycznymi, suplementacyjnymi, normami dla ogółu, ponieważ każdy z nas jest inny.

Powiedz mi kiedy się urodziłeś, a bedę wiedziała jak spersonalizować dla Ciebie swoje działania.

Dobranie indywidualnej, długoterminowej ogólnej ściezki terapeutycznej wymaga czasu, analizy wykresu, rozmowy, diagnozy, poznania upodobań. Dotarcia się. Prawdziwe efekty można zobaczyć po upływie jakiegoś czasu, po spojrzeniu z perspektywy lub czasami na „złapaniu się” na pewnych nawykach. Każdy z nas jest inny! A każda długofalowa ściezka, poza indywidualnymi dla danej osoby wytycznymi i wskazowkami, powinna być modyfikowana ze względu na porę roku i dominujące w niej elementy.

Zanim zaczniemy 1 spotkanie terapeutyczne „oglądam” Twoją datę urodzenia, aby lepiej Cię zrozumieć. Dzięki analizie języka i wywiadowie wiem jakim kryterium kierować się przy doborze olejków eterycznych z korzyścią dla Ciebie. Jeżeli Twoją słabą stroną jest niedoborowa Wątroba, to będę dla Ciebie szukała olejków eterycznych czy też olejów do masażu punktów na meridianach, które wspierają pobudzenie Wątroby. Jeżeli jesteś do tego osobą wychłodzoną, to dodatkowo olej będzie albo o naturze termicznej ciepłej lub gorącej albo będzie podgrzany. Z drugiej strony będę szukała takich olejków eterycznych, które są przypisane do znaku astrologicznego, którego jakości korzystnie jest u Ciebie rozwinąć, aby wspierać Twoj rozwój i takie, które są Ci „bardziej pisane”. 

Jeżeli chodzi o mnie, to mój wykres BaZi jest faktycznym odzwierciedleniem mojej osoby. Gdy po raz pierwszy zetknełam się z BaZi na przemian uśmiechałam się i otwierałam oczy ze zdumienia „jak to możliwe”. W końcu miałam odpowiedzi, na które od lat stawiałam sobie pytania „dlaczego tak reaguję na konkretne sytuacje” „dlaczego on reaguje zupełnie inaczej” „dlaczego ten okres był zdecydowanie lepszy” „dlaczego akurat teraz wszyscy potrzebują mojej pomocy na raz?” itd. Zobaczyłam siebie jako widniejące na wykresie żywioły, wtedy zrozumiałam i zaakceptowalam swoje możliwości oraz deficyty. 

Jestem na początku drogi w zaglębianiu BaZi, ale nawet podstawowa znajomość z zakresu akupunktury wg Pni i Konarów pozwala dobierać mi właściwe meridiany do pracy, wskazuje które punkty mogą wspierać lepiej niż inne. 

U specjalisty BaZi z pewnością uzyskacie wiele szczegółowych infomacji – nie tylko o szeroko pojętym zdrowiu, ale także m.in o tym co mowi astrologia medycyny chińskiej o o relacjach w rodzinie i związkach, o relacjach z innymi ludźmi. Dogłębniejsza analiza opowie więcej o właściwej dla Was pracy zawodowej ale i o obecnych (w danym roku) energiach w pracy oraz o karierze – pomoże przewidzieć lata korzystne i niekorzystne, np. dla biznesu czy podejmowania określonych działań. 

Z pewnością ja pracuję jedynie na podstawach możliwości Bazi, ale takich, które wydają mi się niezbędne do pracy naturoterapeuty. Sprawdzam przypisane wg astrologii zwierzę, wyznaczam Qi zgodne, niezgodne, zarówno dla pnia, jak i konaru. Analizuje siłę narządów i elementy wspierające i osłabiające oraz z jakiego Narządu pochodzi energia bazowa. Łączę tę wiedzę z obecnie nabywaną wiedzą na temat terapii zajęciowej. Dzięki znajomości daty urodzenia wiem jakie cechy warto rozwijać u pacjenta i jakie terapie zajęciowe mogą mu odpowiadać bardziej niż inne. Wiem nad czym pracować, aby równoważyć element. Jeżeli analizuję wykres osoby, której znakiem zodiaku wg astrologii chińskiej jest np. Szczur, to wiem, które jakości powinnam rozwijać z daną osobą.

Analiza wykresu urodzeniowego jako część procesu diagnostycznego

To wszystko wspieram diagnozą z wywiadu, luźnej rozmowy oraz analizą języka i twarzy, które wskazują mi na aktualny stan Narządów, analizą tego co widzę na przebiegu meridianów. Na ogół zauważam, że bardzo wiele się pokrywa z wykresem, ale przeciez nie zawsze w 100% czy 80%. Nasze życie nie jest z góry jasno określone przez gwiazdy, jest ścieżką jaką powinniśmy podążać, ale mamy na nie wpływ, poprzez kształtowanie siebie i pracę nad sobą oraz wolną wolę i możliwość podejmowania wyborów. To, że wg astrologii możemy mieć tendencję do przyciągania pieniędzy – nie oznacza, że w każdym przypadku, te pieniądze przyciągamy bez wysiłku, czasami musimy ku temu poczynić działania ;), a jeżeli ich nie podejmiemy, to – no cóż – nie ma akcji, to nie ma reakcji.

Życie jest kołem przemian, wahaniami yin i yang, okresami wzlotów i upadków, niektórzy mają więcej wzlotów, więcej elementów wspieracjących a inni mniej.

Cudowne jest to, że data urodzenia pozwala poznać kogoś i to jak patrzy na świat. Każdy z nas jest inny i to jest fascynujące. Znajomość sztuki BaZi pozwala przewidywać i określać pewne zachowania i modyfikować je, pozwala dobierać efektywnie uzupełeniające się zespoły i delegować konkretne zadania do określonych ludzi. Pozwala określać nasze problemy zdrowotne i cechy charakteru.